Clique al damunt de les lletres i apareixeran els termes que hem seleccionat

Glossari


Des del CEESC  hem creat el Glossari de la terminologia pròpia dels processos de mediació, exercint així dues de les funcions atribuïdes en els nostres Estatuts.

L'objectiu d'aquest Glossari, format per 64 termes, és generalitzar-ne l’ús correcte i dotar els mediadors i mediadores de les eines necessàries per al seu exercici professional.